σκουτελ(λ)άκι

σκουτελ(λ)άκι
το, Ν [σκουτέλ(λ)ι]
μικρό σκουτέλι.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”